Ogólne warunki handlowe ElectricBrands AG

Vossbarg 1, 25524 Itzehoe, Niemcy

dla ofert, rezerwacji, zamówień, dostaw i usług, które opierają się na umowach zawartych między nami a naszymi klientami (zwanymi dalej również: "Państwem") za pośrednictwem strony internetowej www.electricbrands.de/pl.

Do kogo mają zastosowanie OWH?

1.1. Niniejsze Ogólne Warunki Handlowe ("OWH") mają zastosowanie do wszystkich ofert, rezerwacji, umów kupna, dostaw i usług dotyczących towarów zamówionych przez Państwa z naszego asortymentu za pośrednictwem sklepu internetowego electricbrands.de (zwanego dalej również: "sklepem internetowym"). Nie akceptujemy żadnych odmiennych warunków.

1.2 My, to znaczy ElectricBrands AG, zarejestrowana w Rejestrze Handlowym Sądu Rejonowego w Pinnebergu pod numerem HRB 15947 PI i reprezentowana przez Prezesa Zarządu: Martin Henne oraz Przewodniczącego Rady Nadzorczej: Ralf Haller.

1.3. Obowiązuje wyłącznie wersja Ogólnych Warunków Handlowych, która jest aktualna w momencie składania zamówienia.

1.4. Niniejsze OWiZ zawierają przepisy, które mają zastosowanie wyłącznie do konsumentów oraz przepisy, które mają zastosowanie wyłącznie do przedsiębiorców. O ile nie zamówiliście Państwo dostaw i usług głównie na potrzeby swojej działalności handlowej lub zawodowej, jesteście Państwo konsumentami. Jeśli jesteś osobą fizyczną lub prawną lub spółką osobową posiadającą zdolność prawną, która zawarła odpowiednią umowę w ramach wykonywania swojej działalności gospodarczej lub zawodowej, jesteś przedsiębiorcą.

Jak dochodzi do zawarcia umowy?

2.1. Nasze oferty i oferty cenowe w sklepie internetowym zawarte w broszurach, ogłoszeniach i innych materiałach reklamowych mogą ulec zmianie i nie są wiążące.

2.2. Możesz wybrać artykuły z naszego asortymentu i odebrać je w tzw. koszyku, klikając na przycisk "dodaj do koszyka". Dopiero po kliknięciu na przycisk "Wyślij zamówienie" składasz wiążącą ofertę zakupu towaru w koszyku i wyrażasz zgodę na ważność niniejszych Ogólnych Warunków Handlowych, zaznaczając pole obok "Przeczytałem i akceptuję Ogólne Warunki Handlowe". W każdej chwili przed wysłaniem zamówienia można zmienić i przejrzeć dane.

2.3. Potwierdzenie zamówienia wysyłane jest automatycznie pocztą elektroniczną po wysłaniu dokumentów zamówienia, które zostały przez nas otrzymane, ale nie oznacza jeszcze przyjęcia przez nas Twojej oferty.

2.4. Umowa jest zawierana tylko poprzez nasze oświadczenie o akceptacji, które wysyłamy do Ciebie w oddzielnej wiadomości e-mail, ale najpóźniej w momencie wysłania zamówienia.

2.5. Jeżeli zamówiony towar nie jest dostępny w momencie składania zamówienia, zastrzegamy sobie prawo do nie przyjęcia zamówienia towaru, tak aby nie doszło do zawarcia umowy. Poinformujemy cię o tym oddzielnie. Płatności już dokonane zostaną niezwłocznie zwrócone.

2.6. Umowa jest zawierana w języku niemieckim.

Gdzie mogę zapoznać się z tekstem umowy i ogólnymi warunkami handlowymi?

3.1. Nie zapisujemy tekstu umowy. Nie można go również wycofać po zakończeniu procesu zamówienia. Tekst umowy i niniejsze OWH, w tym zasady anulowania, można zobaczyć ponownie z potwierdzenia zamówienia, które wysyłamy do Ciebie pocztą elektroniczną po złożeniu przez Ciebie zamówienia w celu akceptacji umowy. Możesz je stamtąd wydrukować.

Jak powstaje umowa na skonfigurowany towar zamówiony w sklepie internetowym i gdzie można zobaczyć tekst umowy?

4.1.  Die Regelungen in den Ziffern 2 und 3 dieser AGB gelten entsprechend, wenn Sie Ware im Onlineshop entsprechend Ihren Wünschen konfiguriert und bestellt haben und diese entsprechend Ihren im Konfigurator angegebenen Wünschen erst noch von uns herzustellen ist (im Folgenden auch: „Konfigurierte Ware“).

Jak mogę otrzymać towar i dokąd jest on dostarczany?

5.1. Akcesoria i materiały eksploatacyjne do pojazdów/akcesoriów marki ElectricBrands i Nito zawsze wysyłamy na wybrany przez klienta adres w Europie, w którym to przypadku wybieramy odpowiedni sposób wysyłki i przewoźnika według własnego uznania.

5.2. Do odbioru pojazdów/akcesoriów można zasadniczo wybrać jeden z nich:

5.2.1. wysyłkę przez nas na wybrany przez Państwa adres w Europie.

Kiedy jest dostawa?

6.1. Podane przez nas terminy dostaw dla wysyłki towarów sklepu internetowego są zawsze orientacyjne i nie są wiążące. Nie ma to zastosowania, jeśli uzgodniono stałą datę wysyłki. Termin dostawy liczony jest od momentu otrzymania przez nas potwierdzenia zamówienia po otrzymaniu przez nas ceny zakupu.

6.2. Vier Wochen nach Überschreiten eines unverbindlichen Liefertermins oder einer unverbindlichen Lieferfrist können Sie uns schriftlich (oder in Textform) auffordern, binnen angemessener Frist zu liefern. Falls wir einen ausdrücklich als verbindlich vereinbarten Liefertermin oder eine ausdrücklich als verbindlich vereinbarte Lieferfrist schuldhaft nicht einhalten oder aus einem anderen Grund in Verzug geraten, können Sie uns zunächst nur eine angemessene Nachfrist zur Bewirkung der Leistung setzen. Erst wenn wir diese Nachfrist fruchtlos verstreichen lassen, sind Sie berechtigt, vom Kaufvertrag zurückzutreten

6.3. Skonfigurowane towary zostaną wysłane do Ciebie w formie tekstowej (pocztą lub e-mailem) po upływie czasu określonego w zamówieniu i powiadomieniu przez nas.

6.4. Jeżeli zamówienie zostanie dostarczone do sklepu ElectricBrands lub autoryzowanego sprzedawcy ElectricBrands wybranego przez ciebie do odbioru, powiadomimy cię w formie tekstowej (również pocztą lub e-mailem), gdy tylko zamówienie będzie gotowe do odbioru. Następnie zamówienie musi zostać odebrane w ciągu 10 dni od otrzymania zgłoszenia. Musisz przedstawić fakturę do odbioru. Jeśli zamówienie nie zostanie odebrane w ciągu 10 dni od otrzymania pierwszego zgłoszenia do odbioru, zastrzegamy sobie prawo do odstąpienia od umowy kupna w celu zminimalizowania kosztów magazynowania. W takim przypadku otrzymają Państwo notę kredytową na zapłaconą cenę zakupu w formie płatności pierwotnej, chyba że cena zakupu została sfinansowana za pomocą usługi płatniczej. W tym ostatnim przypadku odwrócenie następuje bezpośrednio z wykorzystaniem usługi płatniczej.

6.5. Decydujący o dotrzymaniu terminu wysyłki jest dzień przekazania przez nas towaru przedsiębiorstwu spedycyjnemu lub powiadomienia Klienta zgodnie z punktem 6.4 zdanie 1 niniejszych OWH.

6.6. Nawet jeśli towar jest oznaczony na formularzu zamówienia jako "dostępny w magazynie", jesteśmy uprawnieni do sprzedaży tych towarów w dowolnym czasie, jeśli ograniczona dostępność towaru została wskazana na formularzu zamówienia lub jeśli nie otrzymamy płatności z góry w ciągu pięciu dni roboczych od przyjęcia przez nas oferty. W takich przypadkach wysyłamy towar w uzgodnionym terminie lub w terminie przez nas określonym tylko do czasu wyczerpania zapasów.

6.7. Jeśli nie określono lub nie uzgodniono inaczej terminu dostawy lub jeśli nie jesteśmy już zobowiązani do przestrzegania uzgodnionego terminu dostawy ze względu na sprzedaż dozwoloną zgodnie z punktem 6.6 niniejszych Ogólnych Warunków Handlowych, wysyłkę w ciągu czterech tygodni od rozpoczęcia okresu dostawy obowiązującego zgodnie z punktem 6 niniejszych Ogólnych Warunków Handlowych uznaje się za uzgodnioną.

Co się stanie, jeśli towar nie dotrze na miejsce?

7.1. Jesteśmy winni jedynie terminową i prawidłową dostawę towaru do firmy transportowej i nie odpowiadamy za opóźnienia spowodowane przez firmę transportową. Jeśli towar jest wysyłany przez naszych własnych ludzi, jesteśmy odpowiedzialni za ich winę. Podany przez nas czas wysyłki nie jest zatem wiążący. Jeżeli przejmiemy prace instruktażowe lub montażowe w Państwa lokalizacji, jesteśmy jednak winni, w odstępstwie od tego, terminową realizację tych prac i przekazanie ich Państwu w uzgodnionym umownie terminie.

7.2. Jeżeli są Państwo konsumentami, ryzyko przypadkowego zniszczenia, przypadkowego uszkodzenia lub przypadkowej utraty dostarczonych towarów przechodzi na Państwa w momencie, w którym towary zostały Państwu dostarczone lub w momencie, w którym zwlekają Państwo z ich przyjęciem. We wszystkich innych przypadkach, jeśli jesteśmy odpowiedzialni tylko za wysyłkę, ryzyko przechodzi na Państwa przy dostawie towaru do firmy transportowej; jeśli towar jest wysyłany przez nasz własny personel, odpowiadamy za jego winę. Jeżeli jednak podejmiemy się wykonania instrukcji i prac montażowych w Państwa lokalizacji, ryzyko przechodzi na Państwa po zakończeniu i przekazaniu towaru.

Czy przesyłka jest ubezpieczona?

8.1. Wysyłka naszych towarów jest zawsze ubezpieczona na nasz koszt. Nie martw się jako konsument, w każdym przypadku ponosimy już ryzyko związane z wysyłką zgodnie z prawem.

Kiedy otrzymam prawo własności towaru?

9.1. Dostarczony towar pozostaje naszą własnością do momentu otrzymania pełnej zapłaty.

Jak należy rozumieć ceny i kto ponosi koszty wysyłki?

10.1. Wszystkie ceny w sklepie internetowym podane są w euro i zawierają obowiązujący ustawowy podatek VAT.

10.2. Odpowiednie koszty wysyłki dla różnych sposobów odbioru naszych towarów są wskazane w formularzu zamówienia i są ponoszone przez Klienta.

10.3. W przypadku odwołania przesyłki zwrotnej należy pokryć bezpośrednie koszty przesyłki zwrotnej.

Kiedy i jak mam zapłacić?

11.1. Za towary i usługi w sklepie internetowym można płacić za pomocą następujących metod płatności: karta kredytowa (Visa & MasterCard), PayPal, giropay. Ponadto, z reguły możliwe jest finansowanie towarów za pośrednictwem usługodawcy usług płatniczych, z którego usług korzystamy. W tym przypadku zastosowanie mają Ogólne Warunki Handlowe dostawcy usług płatniczych.

11.2. Płatność ceny zakupu jest wymagalna natychmiast po zawarciu umowy. Jeśli termin płatności jest określony zgodnie z kalendarzem, to jesteś już w zwłoce, nie dotrzymując terminu. W tym przypadku, jeśli są Państwo konsumentami, powinni Państwo zapłacić nam odsetki za zwłokę w wysokości 5 punktów procentowych powyżej stopy bazowej. Jeżeli natomiast są Państwo przedsiębiorcą, zobowiązani są Państwo zapłacić nam odsetki za zwłokę w wysokości 9 punktów procentowych powyżej stopy bazowej.

11.3. Obowiązek zapłaty przez Państwa odsetek za zwłokę nie wyklucza dochodzenia przez nas dalszych szkód.

11.4. Użytkownik może dokonać potrącenia swoich własnych roszczeń z naszymi roszczeniami tylko wtedy, gdy roszczenia wzajemne są bezsporne lub zostały prawomocnie stwierdzone. Użytkownik może zatrzymać usługi należne od niego tylko na podstawie uzasadnionych roszczeń wzajemnych z tego samego stosunku umownego.

Co należy obserwować w przypadku wad?

12.1. Prawa Użytkownika w przypadku wad podlegają przepisom ustawowym, o ile poniżej nie określono inaczej. Jeśli dostarczony towar ma wadę materialną, mogą Państwo najpierw zażądać od nas usunięcia wady lub dostarczenia towaru wolnego od wad. Jeżeli jesteś przedsiębiorcą, możemy wybrać pomiędzy usunięciem wady a dostarczeniem rzeczy wolnej od wad; o wyborze tym poinformujemy Cię pisemnie (również pocztą lub e-mailem) w ciągu trzech dni roboczych od otrzymania powiadomienia o wadzie. Możemy odrzucić wybrany przez Państwa rodzaj późniejszego wykonania, jeśli jest to możliwe tylko przy nieproporcjonalnie wysokich kosztach.

12.2. Jeśli późniejsze wykonanie świadczenia zgodnie z Punktem 12.1 niniejszych OWiZ nie powiedzie się lub będzie nierozsądne dla Klienta lub jeśli odmówimy dalszego wykonania świadczenia, Klient ma prawo w każdym przypadku, zgodnie z obowiązującym prawem, do odstąpienia od umowy kupna, obniżenia ceny kupna lub żądania odszkodowania lub zwrotu daremnych wydatków Klienta. Ponadto do roszczeń odszkodowawczych stosuje się postanowienia szczególne zawarte w punkcie 13 niniejszych Ogólnych Warunków Handlowych.

12.3. Poniższe informacje dotyczą wyłącznie przedsiębiorców: Bezpośrednio po wysłaniu towaru należy go dokładnie sprawdzić. Dostarczony towar uznaje się za zatwierdzony przez Państwa, jeżeli nie zostaniemy powiadomieni o wadzie (i) w przypadku oczywistych wad w ciągu 1 tygodnia od dostawy lub (ii) w inny sposób w ciągu 1 tygodnia od wykrycia wady.

12.4. Dodatkowa gwarancja na dostarczone przez nas towary istnieje tylko wtedy, gdy jest ona wyraźnie określona w potwierdzeniu zamówienia dla danego artykułu.

Jaka jest odpowiedzialność ElectricBrands AG?

13.1. Odpowiadamy za Państwa roszczenia odszkodowawcze z tytułu uszczerbku na życiu, ciele lub zdrowiu lub z tytułu naruszenia istotnych obowiązków wynikających z umowy (obowiązków, których wypełnienie umożliwia przede wszystkim prawidłowe wykonanie umowy i na których przestrzeganiu partner umowy regularnie polega i może polegać), jak również za inne szkody, które opierają się na umyślnym lub rażąco niedbałym naruszeniu obowiązków przez nas, naszych przedstawicieli prawnych lub pomocników lub na udzielonej przez nas gwarancji. W przeciwnym razie roszczenia o odszkodowanie są wykluczone.

13.2. W przypadku naruszenia istotnych zobowiązań umownych, ponosimy odpowiedzialność za przewidywalne szkody typowe dla umowy tylko wtedy, gdy zostały one spowodowane zwykłym zaniedbaniem, chyba że roszczenia o odszkodowanie opierają się na uszkodzeniu życia, ciała lub zdrowia.

13.3. Ograniczenia zawarte w punktach 13.1 i 13.2 niniejszych OWiZ obowiązują również na korzyść naszych przedstawicieli prawnych i ich zastępców, jeżeli roszczenia są wysuwane bezpośrednio wobec nich.

13.4. Nasza odpowiedzialność za zwłokę w dostawie jest - za wyjątkiem przypadku umyślnego działania lub rażącego niedbalstwa - ograniczona do 5% odpowiedniej ceny zakupu (łącznie z podatkiem VAT).

13.5. Przepisy ustawy o odpowiedzialności za produkt pozostają nienaruszone.

Jak długo mogę dochodzić roszczeń?

14.1. Jeżeli są Państwo konsumentami, ogólny termin przedawnienia dla Państwa roszczeń wynikających z wad fizycznych rzeczy i wad prawnych wynosi jeden rok od daty dostawy, w odstępstwie od § 438 ust. 1 nr 3 BGB. Jeśli są Państwo przedsiębiorcą, niezależnie od § 438 ust. 1 nr 3 BGB, ogólny termin przedawnienia dla Państwa roszczeń z tytułu wad fizycznych rzeczy i wad prawnych wynosi jeden rok od daty dostawy. O ile akceptacja została uzgodniona, termin przedawnienia w powyższych przypadkach niniejszego punktu Ogólnych Warunków Handlowych rozpoczyna się z chwilą akceptacji.

14.2. Obowiązkowe ustawowe przepisy szczególne dotyczące przedawnienia i roszczeń odszkodowawczych zgodnie z art. 13.1 niniejszych OWiZ oraz zgodnie z Ustawą o odpowiedzialności za produkt, których okres przedawnienia jest określony wyłącznie przez ustawowy okres przedawnienia, pozostają nienaruszone przez art. 14.1 niniejszych OWiZ.

Polityka anulowania rezerwacji

15.1. Wraz z zawarciem umowy za pośrednictwem naszego sklepu internetowego zostaje zawarta umowa sprzedaży zamówionego towaru. W tym przypadku, jeśli jesteś konsumentem, przysługuje Ci ustawowe prawo do odstąpienia od umowy, o czym poinformujemy Cię w dalszej części dokumentu, zgodnie z modelem ustawowym.

15.2. Prawo do odwołania
Masz prawo do odstąpienia od tej umowy w ciągu czternastu dni bez podania przyczyn.
Termin odstąpienia od umowy wynosi czternaście dni od dnia, w którym Państwo lub osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Państwa (lub, w przypadku umowy obejmującej kilka towarów zamówionych przez konsumenta w jednym zamówieniu i dostarczonych osobno) weszliście w posiadanie ostatniego towaru.

Aby skorzystać z prawa do odstąpienia od umowy, muszą Państwo poinformować nas (ElectricBrands AG, Vossbarg 1, 25524 Izehoe lub pocztą elektroniczną na adres info@electricbrands.de z tematem "Odstąpienie od umowy") w drodze jasnego oświadczenia (np. list lub e-mail wysłany pocztą) o swojej decyzji o odstąpieniu od niniejszej umowy. W tym celu mogą Państwo skorzystać z załączonego przykładowego wzoru odwołania, który jednak nie jest obowiązkowy. Aby zachować termin odstąpienia od umowy, wystarczy, aby wysłali Państwo informację o skorzystaniu z prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu odstąpienia od umowy.

15.3. Skutki odwołania
W przypadku odstąpienia od niniejszej umowy zwrócimy Państwu wszystkie otrzymane od Państwa płatności, w tym koszty dostawy (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z faktu, że wybrali Państwo inny rodzaj dostawy niż oferowana przez nas tania dostawa standardowa), niezwłocznie, a najpóźniej w ciągu czternastu dni od dnia otrzymania przez nas powiadomienia o odstąpieniu od niniejszej umowy. W celu dokonania tej spłaty użyjemy tych samych środków płatniczych, których użyli Państwo w pierwotnej transakcji, chyba że wyraźnie uzgodniono z Państwem inaczej; w żadnym wypadku nie zostaną Państwo obciążeni kosztami tej spłaty. Odpowiadają Państwo za utratę wartości Towarów tylko wtedy, gdy utrata wartości wynika z obchodzenia się z Towarami, które nie jest konieczne do zbadania charakteru, właściwości i działania Towarów.

15.3.1 Towary, które mogą być wysłane paczką: akcesoria i osprzęt dla pojazdów ElectricBrands Nito, dla towarów, które mogą być wysłane paczką, akcesoria i osprzęt dla pojazdów ElectricBrands/Nito, obowiązują również następujące szczególne konsekwencje unieważnienia. Możemy odmówić zwrotu pieniędzy do czasu otrzymania towaru z powrotem lub do czasu dostarczenia przez Państwa dowodu, że towar został zwrócony, w zależności od tego, co nastąpi wcześniej. Towar należy zwrócić lub przekazać nam niezwłocznie, a w każdym razie nie później niż czternaście dni od dnia, w którym poinformowali nas Państwo o odstąpieniu od umowy. Termin jest zachowany, jeśli wyślesz towar przed upływem terminu czternastu dni. Klient ponosi bezpośrednie koszty zwrotu towarów (akcesoriów i dodatków do pojazdów ElectricBrands/Nito).

15.3.2. Towary nienadające się do przewozu przesyłek pocztowych: wszystkie pojazdy marki ElectricBrands i Nito.
W przypadku towarów, które nie mogą być wysłane pocztą kurierską, zastosowanie mają również następujące szczególne konsekwencje unieważnienia. Odbieramy towar. Ponosisz bezpośrednie koszty zwrotu towarów. Koszty szacowane są maksymalnie na około 350,- EUR.

15.4. Nieistnienie prawa do odwołania
Das Widerrufsrecht besteht nicht bei Verträgen zur Lieferung von Waren, die nicht vorgefertigt sind und für deren Herstellung eine individuelle Auswahl oder Bestimmung durch Sie maßgeblich ist oder die eindeutig auf Ihre persönlichen Bedürfnisse zugeschnitten sind. Wir stellen klar, dass es sich bei der Konfigurierten Ware um die Lieferung von derartigen Waren handelt, die nicht vorgefertigt ist und für deren Herstellung eine individuelle Auswahl oder Bestimmung durch Sie maßgeblich ist oder die eindeutig auf Ihre persönlichen Bedürfnisse zugeschnitten ist. Insofern besteht bei der Bestellung von Konfigurierter Ware kein Widerrufsrecht für Sie.

15.5. Formularz anulowania próbki
Poinformuj o formularzu odwołania próbki tak, jak zrobiłbyś to zgodnie z prawem.
regulować w następujący sposób: (Jeśli chcesz anulować umowę, wypełnij ten formularz.
i odesłać go z powrotem)

SZABLON UCHYLENIA
ElectricBrands AG
Vossbarg 1
25524 Itzehoe
Niemcy

E-Mail: info@electricbrands.de

Przedmiot: Wycofanie

Niniejszym odwołuję / odwołujęmy [_ja_|_my_](*) zawarta umowa
na zakup następujących towarów ( *__________________ )
/świadczenie następującej usługi ( *______________________ ):

Zamówione na ____________________________________________________________
Imię / nazwisko ______________________________________________________
Adres ______________________________________________________
______________________________________________________
______________________________________________________

Data Podpis konsumenta(-ów) (tylko w przypadku powiadomienia w formie papierowej)

(*) Niepotrzebne skreślić.

Jak są chronione moje dane osobowe?

16.1. Możemy przetwarzać i przechowywać dane dotyczące poszczególnych zamówień, o ile jest to konieczne do zawarcia i realizacji stosunków umownych i o ile jesteśmy zobowiązani do przechowywania tych danych zgodnie z prawem.

16.2. Zastrzegamy sobie prawo do przekazania danych osobowych użytkownika agencjom kredytowym, jeśli jest to konieczne do celów kontroli kredytowej, pod warunkiem, że użytkownik wyraźnie wyrazi na to zgodę w każdym indywidualnym przypadku. Nie przekażemy również w inny sposób Państwa danych osobowych osobom trzecim bez Państwa wyraźnej zgody, chyba że jesteśmy prawnie zobowiązani do ich udostępnienia.

16.3. W celu przeprowadzenia kontroli wiarygodności kredytowej firma Bürgel Wirtschaftsinformationen GmbH & Co. KG, Postfach 500 166, 22701 Hamburg, Niemcy, przekaże nam dane adresowe oraz dane dotyczące zdolności kredytowej, przechowywane w jego bazie danych, odnoszące się do Państwa osoby, w tym dane określone na podstawie metod matematyczno-statystycznych, pod warunkiem, że wiarygodnie wykażemy swój uzasadniony interes. Możemy korzystać z innych, wybranych przez nas agencji kredytowych w celu dokonania oceny.

16.4. Nie możemy gromadzić, przekazywać ani w inny sposób przetwarzać danych osobowych Użytkownika w celach innych niż określone w niniejszym punkcie 16.1 niniejszych OWH.

16.5. We wszystkich innych aspektach obowiązują postanowienia zawarte w naszym oświadczeniu o ochronie danych osobowych.

Czy istnieje również możliwość rozwiązywania sporów online lub rozstrzygania sporów?

17.1. Komisja Europejska udostępnia platformę internetową służącą do rozwiązywania sporów online, która jest dostępna pod adresem: http://ec.europa.eu/consumers/odr.

Nasz adres e-mail to: info@electricbrands.de

Nie chcemy ani nie jesteśmy zobowiązani do udziału w postępowaniu przed agencją rozwiązywania sporów konsumenckich.

Jakie prawo ma zastosowanie i gdzie w razie potrzeby można podjąć działania prawne?

18.1. Do niniejszych Ogólnych Warunków Handlowych oraz całego stosunku umownego pomiędzy Państwem a nami ma zastosowanie prawo Republiki Federalnej Niemiec, z wyłączeniem Konwencji Narodów Zjednoczonych o umowach międzynarodowej sprzedaży towarów (UN Convention on Contracts for the International Sale of Goods). Przepisy ustawowe ograniczające wybór prawa i możliwość stosowania przepisów bezwzględnie obowiązujących, w szczególności tych, które dotyczą państwa, w którym konsument ma miejsce zwykłego pobytu, pozostają nienaruszone.

18.2. Jeśli Klient jest kupcem, osobą prawną prawa publicznego lub specjalnym funduszem prawa publicznego, lub jeśli ma miejsce zamieszkania lub zwykłego pobytu za granicą, wyłącznym - również międzynarodowym - miejscem jurysdykcji dla wszystkich sporów wynikających ze stosunków umownych pomiędzy Klientem a nami jest nasza siedziba. We wszystkich przypadkach jesteśmy jednak uprawnieni do wniesienia powództwa również w miejscu wykonania zobowiązania dostawy zgodnie z niniejszymi Ogólnymi Warunkami Handlowymi lub wcześniejszym indywidualnym porozumieniem lub w miejscu Państwa ogólnej jurysdykcji. Priorytetowe przepisy ustawowe, w szczególności dotyczące jurysdykcji wyłącznej, pozostają nienaruszone.

Co się dzieje, gdy poszczególne postanowienia lub luki w umowie są nieskuteczne?

19.1. Jeżeli poszczególne postanowienia niniejszych Ogólnych Warunków Handlowych są nieważne, nie wpływa to na ważność pozostałych postanowień. Ty i my postaramy się znaleźć postanowienie zastępujące nieważne postanowienie, które jest prawnie i ekonomicznie najbardziej odpowiednie dla celu umowy.

Itzehoe, czerwiec 2021 r.