Interview Max Brandt

ElectricBrands - Max Brandt
Max Brandt (vicevoorzitter | Co-CEO)

Het is de afgelopen maanden een beetje stil geweest rondom ons, omdat we ons als jong bedrijf moesten concentreren op de meest essentiële zaken. Dit omvat in de eerste plaats de ontwikkeling van het bedrijf ElectricBrands van een start-up naar een scale-up. De focus ligt hierbij op de ontwikkeling van onze producten.

Hieronder geven we je graag inzicht in de huidige ontwikkeling van het bedrijf en beantwoorden we eventuele vragen.


Wat is de huidige situatie bij ElectricBrands en in het bijzonder: hoe ver staat het met de XBUS?

Als start-up zijn we al zes jaar actief op de markt. Statistisch gezien mislukt 90 procent van de start-ups in Duitsland in de eerste drie jaar. Ook daarom beschouwen we onze ontwikkeling als een groot succes.

We hebben de XBUS twee keer uitgesteld. Dat is jammer, maar heel normaal voor een startende onderneming. Zelfs bij de gevestigde OEM's is uitstel van producten niet ongewoon; de Volvo EX90 is bijvoorbeeld al voor de tweede keer uitgesteld. Ook Tesla heeft de lancering van de tweede batterijgeneratie moeten uitstellen.

Ondertussen ontwikkelen we de XBUS niet meer, maar zitten we al in de industrialisatiefase. De nieuwe generatie van de XBUS komt eind 2024/begin 2025 op de markt. De nieuwe generatie van de XBUS bevat een aantal belangrijke innovaties, zoals een verbeterde modulariteit en een productieconcept waarmee we de kosten aanzienlijk kunnen stroomlijnen, zodat we de reeds gecommuniceerde prijs kunnen handhaven of slechts licht hoeven te verhogen. Dit is ook belangrijk nieuws met het oog op de aanzienlijke prijsstijgingen van fabrikanten!

We kunnen de nieuwe generatie XBUS al in november aan u presenteren tijdens een dealerevenement.

We bouwen binnen het bedrijf aan de juiste structuren voor een succesvolle samenwerking met onze Nederlandse productiepartner VDL. Daartoe hebben we in korte tijd eigen ontwikkelaars kunnen werven, die nu al in Eppertshausen, München en in de toekomst in een gezamenlijk projecthuis in Nederland werken. Last but not least zal een nieuw managementteam rond de nieuwe CEO Max Brandt, Alexander Klaus als nieuwe CFO en Felix Demandt als nieuwe COO bijdragen aan de verdere ontwikkeling van de sterke punten van het bedrijf.

 

Wat gebeurt er met de Evetta?

De Evetta zal niet worden geproduceerd door ElectricBrands zoals oorspronkelijk gepland. Daar zijn verschillende redenen voor. Ten eerste verwerken we de feedback van de community, de feedback van onze ontwikkelaars en de feedback van de markt.

We hebben het product daarom fundamenteel ontwikkeld, omdat we geloven in een kleine auto in het lichte autosegment. Daarom zal de Evetta er komen, ook tijdig, maar in een nieuw concept waarin we rekening hebben gehouden met belangrijke parameters.

Het nieuwe concept houdt rekening met het feit dat vooral gezinnen ook graag een derde persoon op een veilige en ecologisch verantwoorde manier van A naar B vervoeren. Het voertuig wordt veiliger, duurzamer, milieuvriendelijker en natuurlijk geëlektrificeerd. Het totaalconcept van de nieuwe Evetta is ontworpen voor binnenstedelijke en voorstedelijke mobiliteit voor gezinnen, vrienden, forenzen en nog veel meer.

 

Hoe is de financiële situatie bij ElectricBrands?

Allereerst moet je kijken naar de financiering van startende ondernemingen in Duitsland. Dit is veel moeilijker en de drempels zijn veel hoger dan in andere Europese landen. Daarom heeft ElectricBrands vanaf het begin vertrouwd op sterke zelffinanciering en doet dat nog steeds. Aan het begin van het jaar konden we ook VR Bank Schmalkaden als onze eerste investeerder binnenhalen en deze investering zal verder worden uitgebreid.

ElectricBrands is als start-up financieel goed gepositioneerd, omdat we geen schuldenberg hebben en investeerders kunnen overtuigen om in ElectricBrands te investeren. De productie van de XBUS gaan we met VDL in Nederland opzetten, over de Evetta wordt nog gesproken. VDL is niet alleen een productiepartner, maar ook een zeer sterke financiële en economische partner op de achtergrond. Hierbij moet wel vermeld worden dat we geen gelieerde bedrijven zijn en VDL dus geen aandelen heeft in ElectricBrands. Onze onafhankelijkheid is voor ons een groot goed, waar we terecht trots op zijn.

 

Wat is de status van de voorbereidingen bij VDL voor serieproductie?

Onze ingenieurs en VDL zijn al bezig met het industrialiseren en afstemmen van de set-up van de productielijnen in Nederland.

 

Wat zijn de komende mijlpalen? Waarom hebben we de laatste tijd niet veel gehoord van ElectricBrands?

Als start-up moet je het je kunnen of mogen veroorloven dat we niet veel van ons hebben laten horen. We hebben ons heel sterk geconcentreerd en gefocust op het industrialiseren van een voertuig. Daarom hebben we in dit opzicht veel gedaan, waardoor we nu in een positie zijn om industrialisatie door te voeren.

Een andere mijlpaal voor de toekomst zijn de pre-productie voertuigen, die gepland staan voor de periode van juni tot augustus volgend jaar.

Tegelijkertijd ontwikkelen we de volledig herziene Evetta. We willen het komende jaar verdere stappen zetten in de richting van industrialisatie. Op dit moment kunnen we nog niet zeggen wanneer de Evetta komt, maar we zullen dit communiceren zodra het bijbehorende schema definitief is.