CO2-certificaten: Bescherm het klimaat en verdien geld met e-voertuigen

Eigenaars van e-voertuigen rijden milieuvriendelijk en besparen CO2. Ze kunnen CO2-certificaten die ze niet verbruiken verkopen aan een bedrijf en tot 360 euro per jaar verdienen. Met lichte elektrische voertuigen kan met het zogenaamde broeikasgasreductiequotum (GHG-quotum) nog meer worden verdiend. Klanten van de autofabrikant ElectricBrands kunnen nu al profiteren van een onmiddellijke uitbetaling voor hun reeds geregistreerde e-voertuig. Hiervoor werkt de fabrikant van e-voertuigen samen met de aanbieder van broeikasgasquota GreenAir, die is getest door Stiftung Warentest.

"We zijn voortdurend op zoek naar manieren om de auto opnieuw te definiëren en innovatieve mobiliteitsoplossingen te bieden," legt Hans Stryewski, COO van ElectricBrands uit, "naast onze eigenlijke producten zoals de XBUS of de Evetta, omvat dit ook duurzame voordelen voor onze klanten."

Sinds begin dit jaar zijn de subsidies voor elektrische auto's verlaagd. Eigenaars kunnen nog steeds geld verdienen met hun voertuig. Omdat een elektrische auto geen schadelijke uitstoot heeft, is het voor e-mobilisten mogelijk om de bespaarde CO2 te laten certificeren door een dienstverlener van het Federaal Milieuagentschap. Zij verzamelen deze certificaten en verkopen ze vervolgens gebundeld aan bedrijven die hun CO2-uitstoot moeten verminderen, bijvoorbeeld minerale oliebedrijven of bruinkoolcentrales.

Door discussies over de opwarming van de aarde worden hernieuwbare energie en elektromobiliteit steeds belangrijker. Ze zijn een belangrijke factor in het terugdringen van broeikasgassen. Om dit effect te ondersteunen en de CO2-uitstoot te verminderen, heeft de Duitse regering de broeikasgasquota geïntroduceerd.

 

Bereik meer met e-light voertuigen van ElectricBrands

ElectricBrands produceert lichte elektrische voertuigen zoals de XBUS of de Evetta. Voor deze voertuigen wordt naar verwachting tot 540 euro per jaar uitgekeerd, omdat ze hulpbronbesparend en klimaatvriendelijk zijn en dus een bijzonder hoger BKG-quotum hebben. Voor een normale e-auto kunnen klanten al tot 360 euro per jaar ontvangen. CO2-certificaten voor lichte elektrische voertuigen leveren dus ongeveer 25 procent meer op dan conventionele elektrische auto's. Tegelijkertijd verbeteren lichte voertuigen de ecologische voetafdruk nog verder. Volgens een studie van het Duitse lucht- en ruimtevaartcentrum (DLR) zou de helft van de autokilometers die momenteel in Duitsland worden afgelegd, ook kunnen worden afgelegd door lichte elektrische voertuigen.

 

Aanbieders van THG-quota in de test

nemen de bureaucratische rompslomp en communicatie tussen bedrijven, het Federale Milieuagentschap en, indien nodig, broeikasgasquotamakelaars over en verkopen gebundelde certificaatpakketten tegen de beste prijs voor hun klanten. Een van deze certificaathandelaren is GreenAir GmbH met zijn platform wirkaufendeinzertifikat.de, dat ook overtuigend was in de test van Stiftung Warentest. Het voordeel van GreenAir ten opzichte van andere aanbieders: de klant krijgt direct een vast bedrag uitbetaald. "Wij zijn een dienstverlener. Ons bedrijfsmodel is gebaseerd op het feit dat een eigenaar van een elektrisch voertuig geld krijgt van bedrijven die veel geld verdienen aan het gebruik van niet-hernieuwbare energie", legt Marcel Preuss, medeoprichter en CEO van GreenAir, uit.

De broeikasgasquota kunnen elk jaar opnieuw worden ingediend zolang de autobezitter een of meer elektrische voertuigen bezit. In tien jaar kan dit oplopen tot enkele duizenden euro's voor de eigenaar. "Uiteindelijk zijn we een dienstverlener die het kentekenbewijs van een voertuig omzet in geld," vat Marcel Preuss samen.

 

Samenwerking met GreenAir

De samenwerking van ElectricBrands met GreenAir is in alle opzichten een goede zaak, ook voor klanten. "We bieden het geheel niet alleen aan voor particuliere klanten, maar vooral ook voor zakelijke klanten, dat wil zeggen voor grote autofabrikanten die zich exclusief hebben gericht op het thema elektrische mobiliteit zoals ElectricBrands dat kan," zegt Preuss. ElectricBrands heeft dus de mogelijkheid om de service van GreenAir aan te bieden als extra toegevoegde waarde voor hun klanten. "We zijn verheugd over deze samenwerking, omdat dit heel goed past bij het duurzaamheidsconcept van ons bedrijf en onze milieuvriendelijke lichte voertuigen," zegt Hans Stryewski van ElectricBrands, en voegt eraan toe: "We ondersteunen ook eigenaren van e-auto's van andere merken als ze via ons het broeikasgasquotum willen behalen.

 

Waarom bestaan er broeikasgasreductiequota?

De afgelopen jaren heeft de Duitse regering ook verschillende maatregelen genomen in de transportsector: van de CO₂-belasting op fossiele brandstoffen tot de promotie van elektrische auto's. Het doel is om klimaatschadelijke mobiliteit duurder te maken, terwijl het goedkoper wordt om je op een klimaatvriendelijke manier te verplaatsen. Het doel is om klimaatschadelijke mobiliteit duurder te maken, terwijl het goedkoper wordt om je op een klimaatvriendelijke manier te verplaatsen. Om de klimaatverandering tegen te gaan, zet de federale regering steeds meer in op hernieuwbare energiebronnen. Broeikasgassen moeten ook worden verminderd in het vervoer. Het reductiequotum voor broeikasgassen, dat sinds 2015 is verankerd in de federale immissiecontrolewet, draagt hiertoe bij. Met de EU-richtlijn 2018/2001 zal de Europese Unie het gebruik van energie uit hernieuwbare bronnen bevorderen.

 

Wie koopt broeikasgasquota?

Broeikasgasquota kopen bedrijven die wettelijk verplicht zijn om hun CO2-uitstoot te verminderen. Hieronder vallen bijvoorbeeld bedrijven zoals minerale oliemaatschappijen die fossiele brandstoffen verkopen in Duitsland. De broeikasgasreductiequota specificeren voor deze bedrijven het percentage waarmee ze hun klimaatschadelijke emissies elk jaar moeten verminderen. Als bedrijven hun jaarlijkse besparingsdoelstelling niet halen, hebben ze de keuze om een boete te betalen of CO2-certificaten te kopen in de vorm van broeikasgasquota. De prijs voor deze rechten wordt niet vastgesteld door de staat, maar wordt vrij op de markt gevormd, afhankelijk van vraag en aanbod. Daarom kan de premie voor eigenaars van elektrische voertuigen van jaar tot jaar variëren. Momenteel bedraagt de prijs voor broeikasgasemissierechten 320 euro per ton uitgestoten CO2.